Pristup dokumentima predmetnih kurikuluma

 

 

Od 19.07.2021. godine omogućen je pristup dokumentima predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije, koji su nastali kao rezultat aktivnosti u okviru Projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu''.  Projekat implementira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojsakog kantona, Pedagoški zavod kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva i Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predmetne kurikulume možete pogledati na dva načina:

1. na Platformi u dijelu Elementi kurikuluma pri čemu je potrebno da se prijavite pomoću 
    Korisničko ime: kurikulumzdk
    Lozinka: kurikulumzdk

2. kao .pdf dokumente u dijelu Dokumenti

 

Urađeno je 45 predmetnih kurikuluma za osnovne škole i gimnazije. Sadržaji predmetnih kurikuluma su u radnoj, nelektorisanoj verziji i predstavljaju stajališta predmetnih radnih grupa koje su radile na njihovoj izradi (21 predmetna radna grupa).

Predmetni kurikulumi za redovne osnovne škole i gimnazije zasnovani su na ishodima učenja, a u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Nakon provedene javne rasprave, recenzije i dorade dokumenata predmetnih kurikuluma, isti će u zakonom predviđenoj proceduri biti doneseni i objavljeni te na taj način biti dostupni stručnoj, naučnoj i široj javnosti kao zvanični dokumenti.

Slika