Tematski sastanak ministara i ministrica obrazovanja u FBiH (kurikularna reforma i odgovor na pandemiju COVID-19)

 

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je 05. novembra 2021. godine organizirala zajednički sastanak ministara i ministrica obrazovanja u FBiH o temi kurikularne reforme i odgovora na pandemiju COVID-19. sastanku su prisustvovali Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona i Fehim Terzić, sturčni savjetnik za oblast obrazovanja  u Pedagoškom zavodu Zeničko-dobojskog kantona.

Prezentirana su iskustva Zeničko-dobojskog kantona kada je u pitanju provedba projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'' i razmijenjena iskustva sa predstavnicima Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i drugim kantonima koji su otpočeli sa kurikularnom reformom u toku 2021. godine.

U uvodnom dijelu sastanka prisutnim učesnicima se obratio Dr. Dmitrij Iordanidi, zamjenik šefice Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i gospođa Naida Hota-Muminović, ministrica Ministarstva za obrazovanje u Vladi kantona Sarajevo. Diskutirano je o temama kao što su: Planiranje i provođenje kurikularne reforme, Odgovor na Covid-19: mentalno zdravlje, predstavljanje istraživanja provedenog u Kantonu Sarajevo i sl.

Slika