Eksperimentalna primjena predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije u školskoj 2022/2023. godini

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica, kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva,  u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementirali su u proteklom periodu  Projekat ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu''. Ovaj projekat uključivao je podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini resornom Ministarstvu u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje (gimnazije) zasnovanih na ishodima učenja, u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je 07.10.2020. godine objavilo Javni poziv za prijavu kandidata za voditelje i članove predmetnih radnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i srednje opće obrazovanje (gimnazije) u Zeničko-dobojskom kantonu, u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa definiranoj na ishodima učenja. Po okončanju javnog poziva, formiran je Stručni tim koji je brojao 36 članova (1 voditeljica Stručnog tima, 14 koordinatora ispred Pedagoškog zavoda Zenica i 21 voditelj predmetnih radnih grupa). Osim Stručnog tima formirana je i 21 predmetna radna grupa za izradu nacrta predmetnih kurikuluma. Radne grupe su formirane unutar devet obrazovnih područja: društveno-humanističko područje, prirodne nauke, matematika, Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost, strani jezici, tjelesni i zdravstveni odgoj/fizičko i zdravstveno vaspitanje, umjetničko područje, tehnika i informatika i vjeronauk-a.  U okviru 21 predmetne radne grupe bilo je angažirano 150 obrazovnih profesionalaca, od čega je 136 odabrano na osnovu javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, a ostalih 14 članova su koordinatori ispred Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Članovi Stručnog tima su u periodu od novembra 2020. do januara 2021. godine prošli metodološku obuku za izradu kurikuluma baziranog na ishodima učenja, obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa u Zeničko-dobojskom kantonu, obuku o primjeni platforme za kurikulum, obuku o elementima savremenog kurikuluma, te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. Obuke su vodili prof.dr. Boris Jokić iz Hrvatske, prof. dr. Branko Slivar iz Slovenije, te prof. dr. Vanes Mešić, prof. dr. Luciana Boban, prof.dr. Milica Balaban i mr. sc. Sandra Muratović iz Bosne i Hercegovine. Nakon obuka otpočelo se sa aktivnostima na razvoju nacrta predmetnih kurikuluma. Ova aktivnost je finalizirana 12.07.2021. godine.

Urađena su 53 nacrta predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije bazirana na ishodima učenja, a u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini 2018. godine.

Od 19.07.2021. godine do 17.09.2021. godine realizirana je treća projektna aktivnost koja se odnosila na javne rasprave o nacrtima predmetnih kurikuluma. Cilj javne rasprave bio je informiranje javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od nastavnika iz redovnih osnovnih škola i gimnazija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poboljšanja nacrta predmetnih kurikuluma. 

Pristup dokumentima predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije, koji su nastali kao rezultat aktivnosti u okviru Projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'', moguć je od 16.07.2021. godine putem Platforme http://kurikulumpzzdk.ba

Predmetne kurikulume moguće je pogledati na sljedeći način:

  1. na Platformi  u dijelu Elementi kurikuluma pri čemu je potrebno da se prijavite pomoću 
    Korisničko ime: kurikulumzdk
    Lozinka: kurikulumzdk       ili
  2. kao .pdf dokumente u dijelu Dokumenti

U periodu od 07.10.2021. godine do 31.12.2022. godine realizirana je četvrta projektna aktivnost koja je vezana za recenziranje predmetnih kurikuluma. U ovoj aktivnosti je učestvovalo 50 recenzenata koji su odabrani nakon Javnog poziva za izbor recenzenta predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije u Zeničko-dobojskom kantonu. Nakon ove aktivnosti Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona je utvrdio prijedlog Nastavnog plana i okvirnog programa za osnovnu školu (25 predmetnih kurikuluma) i prijedlog Nastavnog plana i programa za gimnaziju (28 predmetnih kurikuluma), navedene prijedloge uputio prema resornom Ministarstvu i u toku su aktivnosti na donošenju navedenih dokumenata, a nakon konsultacija i radnog sastanka sa predstavnicima Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja u Zeničko-dobojskom kantonu, te Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine - Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona.

Primjena inoviranih nastavnih planova i programa (predmetnih  kurikuluma) će se odvijati po sukcesivnom modelu, počevši od školske 2022/2023. godine (u 1. i 6. razredu osnovne škole, te u 1. i 3. razredu gimnazije). U prvoj godini primjene realizira se posljednja projektna aktivnost, tj. pilotiranje – eksperimentalna primjena predmetnih kurikuluma. Kada su u pitanju osnovne škole, od ukupnog broja osnovnih škola (55), u pilotiranju će biti uključeno 29 osnovnih škola (70 odjeljenja prvog razreda koje podučava 70 nastavnika razredne nastave i 44 odjeljenja šestog razreda koje podučava 238 nastavnika predmetne nastave). Kada su u pitanju gimnazije i mješovite srednje škole koje u svom sastavu imaju i odjeljenje gimnazije, od ukupnog broja ovih škola (10), u pilotiranju će biti uključeno 5 gimnazija i jedna mješovita srednja škola (11 odjeljenja prvog razreda i 10 odjeljenja trećeg razreda koje podučava 113 nastavnika).

Nakon faze pilotiranja u školskoj 2022/2023. godini, uradit će se analiza pilotiranja i unaprijediti konačne verzije predmetnih kurikuluma do početka školske 2023/2024. godine. Kada je u pitanju  Projekat ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'', Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona će, shodno Trogodišnjem planu rada Pedagoškog zavoda za period 2022. – 2024. godina i Godišnjim planom rada Pedagoškog zavoda za 2022. godinu, izraditi Informaciju o provođenju kurikularne reforme, odnosno izradi predmetnih kurikuluma baziranih na ishodima ishodima učenja za redovno osnovno obrazovanje  i opće srednje obrazovanje (gimnazije). Na taj način će se omogućiti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da, pored općih informacija i statističkih pokazatelja, razmotri i preporuke za strateško planiranje i razvoj oblasti osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.    

Video sa press konferencije:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jssM1AvxYE4&feature=emb_logo  

 

Slika