Slika

 

               Vizija obrazovanja

 

               Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kanton planira, organizira i realizira aktivnosti iz svog djelokruga rada  u uskom partnerstvu sa školama kao odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim ministarstvima pri Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Univerzitetom u Zenici, lokalnom i širom društvenom zajednicom, domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama, te nizom sportskih,  kulturnih i odgojno-obrazovnih institucija. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona pruža podršku i osigurava priliku za visokokvalitetno i cjeloživotno učenje, podržava kontinuirana istraživanja u oblasti odgoja i obrazovaja, osigurava da se u školama podučavanje realizira u skladu sa savremenim zahtjevima edukacijskih znanosti, što u konačnici ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvaliteniju i bolju budućnost  svih članova šire društvene zajednice u ovom slučaju Zeničko-dobojskog kantona.

               Odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona vidimo kao snažno sredstvo koje doprinosi ličnim i društvenim promjenama na lokalnom nivou, kantonalnom nivou i globalnom nivou. Cilj nam je osigurati preduvjete za kvalitetan odgoj i obrazovanje naših učenika, tj. odgoj i obrazovanje u kojem će svaki učenik ovladati kvalitetnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje se mogu međusobno povezivati i primjenjivati u daljem školovanju te u svakodnevnom životu zadovoljavajući svoje razvojne potrebe i potrebe društva, a poštujući jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti svakog pojedinca bez diskriminacije po bilo kom osnovu. 

               Kada su u pitanju obrazovni profesionalci u osnovnim i srednjim školama, težimo ka formiranju, jačanju i razvoju profesionalnih zajednica refleksivnih edukatora, tj. obrazovnih profesionalaca koji razumiju savremene koncepte odgoja i obrazovanja i koji podržavaju kompetencijski pristup obrazovanja učenika. Obrazovanje usmjereno na razvoj ključnih kompetencija mnogi smatraju odgovorom na pitanje kakvo bi trebalo biti obrazovanje koje može uspješno odgovoriti izazovima savremenog i kompleksnog društva u 21. vijeku. Kompetencijski pristup obrazovanju, gledano iz ugla  kreiranja obrazovnih politika,  teži identifikaciji i selekciji ključnih kompetencija koje bi se trebale razvijati na svim nivoima odgojno-obrazovnog sistema, kao i na njihovoj standardizaciji kako bi se mogle eksterno evaluirati. Glavne  prednosti kompetencijskog pristupa obrazovanju su:

  • poboljšavanje odnosa između ekonomskih zahtjeva, tj. tržišta rada i oblasti odgoja i obrazovanja;
  • činjenica da su kompetencije usmjerene na ishode učenja obuhvata i sposobnost njihovog aktiviranja te učinkovitog iskorištavanja u određenoj situaciji;
  • ključne kompetencije postaju veoma privlačne i edukatorima i poslodavcima jer ih je lako identificirati sa znanjima, vještinama, sposobnostima, stavovima, kvalifikacijama i stručnošću pojedinca;
  • kompetencije su široko prihvaćene u međunarodnoj i domaćoj obrazovnoj politici te edukacijskim znanostima, tj. postale su novi standard za izradu predmetnih kurikuluma, programa za osposobljavanje i programa stručnog usavršavanja.

               Oblast odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu u narednom periodu vidimo kao oblast u  kojoj  odgojno-obrazovne ustanove pozitivno doprinose sposobnosti svake osobe da ostvari svoj lični potencijal istvremeno djelujući na dobrobit društva kroz njegovanje zajedničkih vrijednosti kao što su: jednakost, pravednost, poštivanje različitosti, demokratsko učešće, poštivanje ljudskih prava, održivost, inkluzivnost, tolerancija, međusobno uvažavanje i poštovanje i sl.

 

               Misija

 

               Misija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je razviti i njegovati etos odgojno-obrazovnih ustanova i učiniti ih da postanu zajednice koje uče i promoviraju:

  • zajedničko razumijevanje i bavljenje temeljnim ljudskim vrijednostima u stalno promjenjivom okruženju;
  • znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije koje su djelotvorni agens za promjene;
  • posvećenost kontinuiranom ličnom i profesionalnom razvoju obrazovnih profesionalaca;
  • poštovanje i posvećenost razvoju individualnog potencijala svakog sudionika odgojno- obrazovnog procesa;
  • intelektualnu iskrenost i izvrsnost na svim poljima odgoja i obrazovanja;
  • jednak pristup kvalitetnom i relevantnom obrazovanju na svim nivoima itd.